Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020, 15:14
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ24.02.11
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» σύμφωνα με την Πρόσκληση Α’ της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.), με απόφαση του Δ.Σ του, την 24/2/2011  προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με υποβολή προσφορών κατόπιν πρόσκλησης σε (τρεις τουλάχιστον) φορείς, για την ανάδειξη ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ο οποίος θα αναλάβει την σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής για τον κλάδο των Γραφικών Τεχνών, με βάση το καταστατικό του συλλόγου μας και τις απαιτήσεις του Οδηγού της Πρόσκλησης Α’ της ΕΚΑΕ για την τήρηση των Κανόνων Εθνικού Δικαίου περί Δημοσίων Συμβάσεων.

 Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη  κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής, η υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β’ για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους), η ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το σχέδιο διαρθρωτικής προσαρμογής, η υποβολή τεχνικών δελτίων πράξης και η σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών και δελτίων παρακολούθησης πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β’.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’ με πλαφόν τις 80.000€. Η συγχρηματοδότηση του έργου είναι 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 20% από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » 2007-2013. 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων φορέων θα κατατεθούν στα γραφεία του Συνδέσμου μας (Ράδου 4, 104 46 Αθήνα) έως την Δευτέρα 14/3/2011 στις 11.00.

 Πληροφορίες στο τηλ 210 82 12 300.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο