Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020, 15:59
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Διαγωνισμοί07.11.11
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.)  που, βάσει  του νόμου 3966/2011, ανέλαβε μεταξύ άλλων την έκδοση και διανομή των διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2012-13, έχει αναρτήσει για δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο  http://www.cti.gr/tendersσχέδιο Διακήρυξης για την «Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2012-2013 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» .

Η καταληπτική ημερομηνία για τη διατύπωση παρατηρήσεων είναι η Τετάρτη  09.11.2011.

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι : 9.797.350,00 , πλέον Φ.Π.Α.