Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020, 14:33
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ11.01.12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ


Μετά την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας και τις αρχαιρεσίες της 28ης Νοεμβρίου 2011, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη, συνήλθε σε Σώμα την 9η Ιανουαρίου 2012 με την πιο κάτω σύνθεση:

ΚΟΚΚΟΡΗΣ Γρηγόρης                       Πρόεδρος

ΝΑΖΛΙΔΗΣ Νικόλαος                           Αντιπρόεδρος

ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Νικήτας                           Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Χρήστος                Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

ΤΣΕΚΟΥ Μαριάνα                                 Ταμίας

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ Νικόλαος                      Αναπλ. Ταμίας

ΠΛΕΤΣΑΣ Κωνσταντίνος                      Σύμβουλος

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ορίσθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσμου.