Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020, 15:36
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ13.09.12
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ OFFSET


Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το Νομικό Σύμβουλο του Συνδέσμου μας κ. Κωνσταντίνο Ανυφαντή, σας ανακοινώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 22667/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία το Δικαστήριο αναγνωρίζει εργατική και όχι υπαλληλική ιδιότητα σε τεχνίτη εκτυπωτή offset. Βεβαίως, πρόκειται για μεμονωμένη απόφαση εντούτοις, το γεγονός ότι είναι η πλέον πρόσφατη στο αντικείμενο καθώς και ότι εκδόθηκε επί υποθέσεως στην οποία ο ΣΕΜΕΕ ενεπλάκη ως Προσθέτως Παρεβαίνων υπέρ μέλους του, δίνει πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε διευκρίνηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.